Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Rebuild-car s.r.o., Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 07548320, DIČ: 07548320, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302903 (dále jen „prodávající“), na straně jedné a kupujícím na straně druhé vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího www.rebuild-car.cz a to v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Kupující uzavřením a uskutečněním objednávky v internetovém obchoděwww.rebuild-car.cz stvrzuje, že se ještě před uskutečněním objednávky seznámil s podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí.

 1. Základní ustanovení

Prodávající:

Rebuild-car s.r.o.

Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 07548320

DIČ: 07548320

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302903

Kupující:

Kupující je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje nutné pro vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Individuální smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 

 1. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

 1. Systém objednávání

Objednávka zboží a služeb se děje prostřednictvím elektronické objednávky na www.rebuild-car.cz (dále jen „e-shop").

Objednávat je možné 24h denně, 7 dní v týdnu.

Příprava k odeslání označuje dobu nutnou pro vyřízení všech náležitostí v souvislosti s předáním objednaného zboží přepravci dle volby kupujícího.

Odeslání (objednaného zboží) znamená předání objednaného zboží prodávajícím přepravci.

Příprava k odeslání, jakož i odeslání samotné probíhá v pracovních dnech.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové e-shopu jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je uvedení všech následujících údajů o kupujícím: jméno a příjmení, telefon, email, doručovací adresa, způsob dodání, způsob platby, obsah košíku (druh zvoleného zboží kupujícím).

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí a zaplacení kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy pokud:

 • se zboží již nevyrábí
 • se výrazně navýšila cena dodavatele příslušného zboží.

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

 

 1. Přeprava a Dodání zboží

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. Náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Zboží skladem prodávající připraví k odeslání dle uvedené lhůty požadované položky. V případě platby převodem se zboží odesílá po přijetí této platby na účet prodávajícího (je-li zboží skladem, jinak dle uvedené dodací lhůty příslušné položky).

Pokud lhůta expedice překročí lhůtu pro odeslání dle uvedené lhůty požadované položky, bude prodávající kupující o této skutečnosti neprodleně informovat.

Zboží se doručuje dle zvoleného způsobu kupujícími v internetové objednávce, způsoby doručení jsou:

 • soukromým dopravcem zajištěným prodávajícím
 • doprava prostřednictvím teamu rebuild-car.cz
 • osobní odběr kupujícím na adrese: Kozlovice 442, 73947 Kozlovice.

Místem doručení zboží je, s výjimkou osobního odběru, doručovací adresa uvedená kupujícími v elektronické objednávce.

 

 1. Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu:

v hotovosti při převzetí zboží kupujícím přímo od prodávajícího

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 7771820113/5500, vedený u Raiffeisenbank bank

platbou pomocí úvěru od společnosti ESSOX s.r.o. :

Postup při nákupu na splátky

 1. Vybrané zboží vložte do košíku. Můžete najednou nakoupit i více výrobků - nezapomeňte na potřebné příslušenství k nakupovanému zboží atd.
 2. V košíku zkontrolujte objednávku, přejděte na způsob platby a zvolte možnost nákupu na splátky ESSOX. Formu dopravy vyberte dle nabízených možností a dokončete objednávku.
 3. V dalším kroku budete přesměrováni na webovou aplikaci společnosti ESSOX s.r.o. (obvykle kliknutím na odkaz nebo logo ESSOXu).
 4. Vyplníte on-line žádost o úvěr. Při vyplňování si zvolíte způsob podpisu smlouvy (online SMS nebo vlastnoruční podpis papírové smlouvy - „podpis kurýrem“).
  1. Pro správné podepsání smlouvy pomocí SMS kódů je nutné být majitelem/kou účtu uvedeného v žádosti o úvěr. Při vyplňování budete vyzváni k doložení vlastnictví uvedeného bankovního účtu.
  2. Při volbě SMS podpisu je potřeba mít k dispozici jeden z těchto druhých osobních dokladů (řidičský průkaz, cestovní pas nebo zbrojní průkaz).
  3. Pokud nemáte některý z těchto osobních dokladů nebo nejste majitelem/kou bankovního účtu vedeného na Vaše jméno, pak zvolte podpis papírové smlouvy - „podpis kurýrem“.
  4. Následně žádost odešlete ke zpracování.
 5. Po odeslání žádosti se Vám zobrazí výsledek žádosti. Stejnou informaci obdržíte i e-mailem.
 6. V případě kladného posouzení žádosti dokončíte proces dle instrukcí na obrazovce nebo v emailu.
  1. V případě SMS podpisu Vám zašleme 2 SMS kódy. Prvním potvrdíte, že budete smlouvu podepisovat pomocí SMS kódu. Následně si zobrazíte a potvrdíte všechny dokumenty, které jsou označeny „Zobrazit a potvrdit“. Smlouvu o úvěru podepíšete po potvrzení správnosti údajů ve smlouvě pomocí druhého SMS kódu, který si necháte zaslat. Pro úspěšné podepsání smlouvy je třeba zadat celkem dva SMS kódy.
  2. Při volbě Papírové smlouvy s podpisem přes kurýra si stáhněte smluvní dokumentaci, kterou si pročtěte. Kurýrní společnost Vás bude kontaktovat a domluví si s Vámi termín, kdy za Vámi přijede se smluvní dokumentací. Provede identifikaci, Vy smlouvu podepíšete. Jedno vyhotovení smlouvy Vám ponechá a jedno vyhotovení společně s identifikačním formulářem předá do ESSOXu.
 7. Po dokončení podpisu smlouvy a doručení poskytovateli úvěru ESSOX s.r.o. dochází k její kontrole. Po úspěšné kontrole ESSOX ihned informuje prodejce, aby Vám expedoval zboží.
 8. Prodejce Vám zasílá zboží a inkasuje od Vás přímou platbu (pokud jste ji zvolili) nejčastěji dobírkou.

Výhody SMS podpisu

 • Vše si vyřídíte z pohodlí domova (nemusíte čekat na kurýra se smlouvou)
 • Podpis smlouvy pomocí SMS je zcela ZDARMA
 • Úspora času, rychlost vyřízení Vaší objednávky a splátek v rámci hodin
 • Nemusíte si nic tisknout
 • Jednoduché vyřízení
 • Šetrnější k životnímu prostředí (žádné zbytečné papíry)

Postup při nákupu na splátky Rozloženou platbou

 • Nakupte zboží od 2 000,- Kč do 30 000,- Kč.
 • Rozložte si cenu nákupu až do čtyř plateb.
 • Šetřete čas a nevyplňujte složité formuláře, vše načteme z Vašich dokladů.
 • Podepište smlouvu zaplacením první platby za zboží.
 • Žádné zbytečné papírování, celý nákup vyřídíte plně online.

Jak na to?

 1. Vložíte zboží do košíku.
 2. Zvolíte úhradu formou Rozložené platby ESSOX.
 3. Budete přesměrováni na online žádost.
 4. Určíte, jak si chcete platbu rozložit.
 5. Vyfotíte doklady nebo nahrajete fotografie dokladů.
 6. Formulář vyplníme za Vás, Vy jen zkontrolujete správnost údajů.
 7. Dojde ke schválení žádosti.
 8. Podepíšete smlouvu odesláním první platby za zboží.
 9. Po přijetí platby Vám prodejce odesílá zboží.
 10. Dle zvoleného počtu plateb budete hradit zbývající platby ESSOXu.

Co budete potřebovat, abyste mohli využít Rozloženou platbu?

 • Občanský průkaz
 • Druhý doklad (řidičský průkaz, cestovní pas nebo zbrojní průkaz – jeden z těchto dokladů)
 • Účet vedený na Vaše jméno u jedné z těchto bank:
  • Komerční banka, a.s.
  • Československá obchodní banka, a. s.
  • MONETA Money Bank, a.s.
  • Česká spořitelna, a.s.
  • Fio banka, a.s.
  • Air Bank a.s.
  • Raiffeisenbank a.s.
  • mBank S.A.

 

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající je oprávněn požadovat zálohu nebo či jinou obdobnou platbu.

Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí , že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.

Kupující - spotřebitel má právo odstoupit do 14 dnů od kupní smlouvy bez udání důvodu, přičemž 14 denní lhůta se počítá ode dne následujícího po dni, kdy kupující - spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převezmete zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující - spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mailem info@rebuild-car.cz).

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud kupující - spotřebitel odstoupí od smlouvy, je povinností prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího- spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud kupující- spotřebitel výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím nevzniknou kupujícímu - spotřebiteli další náklady.

Platba bude vrácena až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující- spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 1. a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašle kupující - spotřebitel zpět na adresu, kterou určí prodávající v oznámení o přijetí odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující - spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

 1. b) Náklady spojené s vrácením zboží

Kupující - spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

 1. c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Kupující - spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 2. b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 3. c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

 1. Reklamace

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad – fakturu/daňový doklad nebo dodací list.

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na nákupním dokladu. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

Ustanovení o délce záruky se nepoužijí

 1. a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 3. c) u použité věci za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 4. d) vyplývá-li to z povahy věci.

Reklamace zboží uplatněná po uplynutí výše uvedené záruční doby prodávající nebude akceptovat.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí těmito podmínkami a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad (faktura/daňový doklad nebo dodací list). Prodávající odpovídá za skryté vady zboží, které se objeví při převzetí kupujícím a během záruční doby. Kupující je povinen ihned po převzetí zásilku zkontrolovat za přítomnosti dopravce a v případě zjištění poškození zásilky reklamovat takové poškození přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s kupujícím protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět prodávajícímu. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnost nebo poškození zásilky je kupující povinen neprodleně oznámit dopravci, sepsat s ním škodní protokol, kde bude zaznamenán popis a rozsah poškození, a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Zároveň je kupující povinen upozornit prodávajícího na škodní událost e-mailem na adresu: info@rebuild-car.cz. Na dodatečnou reklamaci neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nebude brán zřetel. V případě, že kupující neuvědomí dopravce neprodleně o poškození zásilky, nenese prodávající za takové poškození odpovědnost.

V případě vady na zboží, která se vyskytne v průběhu záruční doby, zašle kupující po domluvě s prodávajícím vadné zboží na reklamaci přepravní službou na adresu, kterou mu sdělí prodávající. Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), včetně kopie nákupního dokladu, podrobného popisu závady a dostatečných kontaktních údajů kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo.). Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

 • neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, pokud je výrobcem určeno
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícími (v přiloženém listě s popisem závady). Zjistí-li se, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nesprávné zacházení kupujícího, bude reklamace zamítnuta. V případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude mu taková oprava fakturována dle aktuálního platného ceníku.

Způsob vyřízení reklamace

Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím – spotřebitelem. Takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu - podnikateli, kdy o reklamaci bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Prodávající vydá kupujícímu - spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

 

 1. Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů kupujícího jsou uvedeny samostatně v dokumentu Ochrana osobních údajů – GDPR.

 

 1. Soubory cookies

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou při návštěvě rebuild-car.cz ukládány do webového prohlížeče. Obsahují malé množství informací o úkonech, které kupující na webu provedl.

Ve spodní části stránek rebuild-car.cz se při návštěvě zobrazí oznamovací lišta, která informujete o tom, že používáme soubory cookies. Pokud má kupující ve svém prohlížeči povoleno ukládání cookies a pokračujete v prohlížení našich webových stránek, považujeme to za souhlas s využíváním cookies souborů.

Souhlas může být kdykoli odvolán a to tím, že ve svém prohlížeči kupující zakáže ukládání cookies souborů pro rebuild-car.cz.

 

Používáme pouze nezbytné cookies. Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.

Pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby.

Konkrétně používáme cookies:

Nezbytné cookies

Cookies                                  Účel

externaFontsLoaded              Pomáhá nám s načítáním fontů

NOCHACHE                            Pomáhá s rychlostí načítání webu

PHPSESSID                               Slouží k identifikaci přihlášení

previousURL                           Ukládá předchozí navštívenou stránku

referal                                    Pomáhá s identifikaci předchozího zdroje návštěv

mccid a mceid                         Interní informace pro zajištění správného chodu stránek

SRV_id                                    Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti

CookiesOK                              Souhlas s použitím cookies

 

Analytická cookies

Cookies (služba)                    Účel    

Google Analytics                    Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu

Smartlook a Smartsupp         Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu a komunikaci s klienty

Google Optimize                    Používáme jej k vyhodnocováním úspěšnosti a zlepšování webu

 

Marketingové cookies

Cookies (účel)                         Účel    

Google Adwords                    Používáme Adwords k cílení reklamy          

Seznam Sklik                          Používáme Sklik k cílení reklamy

Facebook audience                Používáme Facebook k cílení reklamy         

Twitter Používáme                  Twitter k cílení reklamy

Linkedin                                 Používáme Linkedin k cílení reklamy

 

 1. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2022 a předchozí obchodní podmínky tím pozbývají platnosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

×

Splátková kalkulačka ESSOX